ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธ.เกียรตินาคินและมูลนิธิเกียรตินาคินร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 80 รูป

ธ.เกียรตินาคินและมูลนิธิเกียรตินาคินร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 80 รูป

11 เมษายน 2559

ธนาคารเกียรตินาคินและมูลนิธิเกียรตินาคินร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 80 รูป
ที่จังหวัดชุมพร


ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเกียรตินาคิน สนับสนุนยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ในการจัดบรรพชาสามเณร 80 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - วันที่ 24 เมษายน 2559 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สวนประไพธรรม จังหวัดชุมพร โดยมีพระครูโสถยาทิคุณ (โปร่ง โชติโก) เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน เป็นผู้บรรพชา ซึ่งสามเณรทั้งหมดจำวัดที่วัดถ้ำพรุตะเคียน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตลอดเวลา 36 วันนี้

 

ธนาคารเกียรตินาคินและมูลนิธิเกียรตินาคินร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 80 รูป
ธนาคารเกียรตินาคินและมูลนิธิเกียรตินาคินร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 80 รูป
ธนาคารเกียรตินาคินและมูลนิธิเกียรตินาคินร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 80 รูป
ธนาคารเกียรตินาคินและมูลนิธิเกียรตินาคินร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 80 รูป

back


Tag :
  • CSR
  • มูลนิธิเกียรตินาคิน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง