ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธนาคารเกียรตินาคิน จับชีพจรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารเกียรตินาคิน จับชีพจรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

24 พฤษภาคม 2559

(จากภาพ) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี KK Annual Seminar 2016 เพื่อลูกค้าสินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อมูล โดยประเมินว่าตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 59 นี้ จะขยายตัว 17% คิดเป็นมูลค่าราว 274,000 ล้านบาท

นางจิราภรณ์ ลินมณีโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (Mrs. Jiraporn Linmaneechote, Assistant Managing Director, Research, Phatra Securities, Plc.) กล่าวว่า “ปี 2558 ที่ผ่านมาภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้คึกคักมากนัก มีการเปิดตัวโครงการใหม่น้อยลง แต่พบว่ามูลค่าของการเปิดตัวเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงการขยับขึ้นของราคา และการปรับตลาดไปในสินค้าที่มีราคาสูง ซึ่งในปี 25 59 นี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้มีการเตรียมโครงการที่จะเปิดตัวไว้เป็นจำนวนมาก  

back


Tag :
  • kk annual seminar
  • อสังหาริมทรัพย์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง