ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับ KK NeXtGen รุ่น 3

เปิดบ้านต้อนรับ KK NeXtGen รุ่น 3

10 มิถุนายน 2559

เปิดบ้านต้อนรับ KK NeXtGen รุ่น 3

คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ และ คุณกุลนันท์ ซานไทโว ประธานสายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมต้อนรับทายาทธุรกิจของลูกค้าที่เข้าร่วม KK NeXtGen : From Study to Success รุ่น 3 ในการเปิดหลักสูตรวันแรก (6 มิถุนายน)


KK NeXtGen: From Study to Success เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝาก PRIORITY ของธนาคารในการเตรียมความพร้อมทายาทธุรกิจ จัดขึ้นเป็นปีที่สาม ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 เดือน เนื้อหาถูกออกแบบเป็นพิเศษ เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มองการณ์ไกลและกล้าเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น การเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสืบทอดธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ อาทิ คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน คุณสราวุธ เฮงสวัสดิ์ (นิ้วกลม) คุณภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ ผู้ก่อตั้ง TARAD.COM ดร.การัณย์ อังอุบลกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการ ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จัดขึ้น ณ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาอโศก ตั้งแต่วันที่ 6-29 มิถุนายน 2559 นี้

KK NeXtGen : From Study to Success รุ่น 3
KK NeXtGen : From Study to Success รุ่น 3
KK NeXtGen : From Study to Success รุ่น 3
KK NeXtGen : From Study to Success รุ่น 3
KK NeXtGen : From Study to Success รุ่น 3
KK NeXtGen : From Study to Success รุ่น 3
KK NeXtGen : From Study to Success รุ่น 3  

back


Tag :
  • kknextgen


ข่าวที่เกี่ยวข้อง