ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรกับ 2 รางวัลจาก Money & Banking Awards 2016

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรกับ 2 รางวัลจาก Money & Banking Awards 2016

24 มิถุนายน 2559

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรกับ 2 รางวัลจาก Money & Banking Awards 2016
 
คุณสุวรรณี วัธนเวคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยคุณยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เป็นผู้แทนกลุ่มธุรกิจฯ เข้ารับรางวัลจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2016
 

สำหรับ 2 รางวัล ดังกล่าว มาจาก บลจ.ภัทร กับ รางวัลเกียรติยศกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2016 หรือ Best Mutual Fund of the Year 2016 ในกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หุ้น 100% (LTF 100) และธนาคารเกียรตินาคินกับรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมจากงาน Money Expo กรุงเทพฯ 2016 (ประเภทพื้นที่ขนาดเล็ก 100-150 ตรม.) เข้าร่วมงานภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ทางการเงินในยุคดิจิทัล

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรกับ 2 รางวัลจาก Money & Banking Awards 2016
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรกับ 2 รางวัลจาก Money & Banking Awards 2016

back


Tag :
  • mutual fund
  • ltf
  • กองทุน
  • money expo