ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKKP น้อมใจถวายพระพร

KKP น้อมใจถวายพระพร

29 กรกฎาคม 2559

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิเกียรตินาคิน และนายชวลิต จินดาวณิค ประธานสายการเงินและงบประมาณ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

back


Tag :