ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม10 ปี “Thailand Focus” ตอกย้ำความเชื่อมั่นลงทุนไทย

10 ปี “Thailand Focus” ตอกย้ำความเชื่อมั่นลงทุนไทย

1 กันยายน 2559

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินซ์ จัดงาน Thailand Focus 2016 ซึ่งเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “A New Growth Strategy” โดยได้รับเกียรติจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมงานล้นหลาม ทั้งนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ มีการประชุมกับบริษัทจดทะเบียนไทยรวมทั้งสิ้น 1,255 ครั้ง จำนวนประชุมสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยนางพัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. ภัทร ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จดังกล่าว และระบุว่า บล.ภัทร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในผู้จัดงาน Thailand Focus และการที่ผู้จัดการกองทุนจากทั้งในเเละต่างประเทศ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความสนใจในตลาดหลักทรัพย์ไทย ซึ่งนักลงทุนต่างก็มองว่าประเทศไทยเป็นตลาดเกิดใหม่ที่น่าลงทุน ทำให้มีการติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจ การบูรณาการในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน เเละแผนการลงทุนเเละยุทธศาสตร์ระยะยาวของไทยอย่างใกล้ชิด และมั่นใจว่า Thailand Focus จะยังคงเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนได้รับทราบถึงโอกาสในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยงานดังกล่าวได้จัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

back


Tag :
  • thailand focus