ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง

14 กันยายน 2559

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมกับพระอริยสงฆ์ หลวงปู่ใบ รัตนญาโน
ณ วัดดงเค็ง (วัดป่าภูตคาม) ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น


วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 (ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีวอก)

กำหนดการ
7.30 น. ถวายภัตตาหาร ณ ศาลา
10.30 น. พระครูรัตนอุดมญาณ (หลวงปู่ใบ รัตนญาโน) แสดงธรรมหัวข้อ “จิตที่เบิกบานด้วย ทาน ศีล ภาวนา”
11.00 น. พิธีการถวายองค์กฐิน

ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยบริจาคเงินทำบุญเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น
ชื่อบัญชี: วัดดงเค็ง เพื่อกฐินสามัคคีสร้างพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง
เลขที่บัญชี: 0017-251-002618-2
ตั้งแต่วันนี้ - 11 พฤศจิกายน 2559

สอบถามข้อมูล ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โทร 02 165 5555 หรือ E-mail: kkfoundation@kiatnakin.co.th

back


Tag :
  • มูลนิธิเกียรตินาคิน