ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมพระผู้สถิตอยู่ในใจชาวไทยตราบนิรันดร์

พระผู้สถิตอยู่ในใจชาวไทยตราบนิรันดร์

17 ตุลาคม 2559

พระผู้สถิตอยู่ในใจชาวไทยตราบนิรันดร์
 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและบริษัทในเครือ จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ นำคณะผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศ ร่วมทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานถวาย เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (17 ตุลาคม 2559) พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส เป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศสืบไป


จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

back


Tag :
  • KKP
  • KKBank
  • เกียรตินาคินภัทร