ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมบลจ.ภัทร เปิดกองใหม่ “PHATRA SMART MV LTF ”

บลจ.ภัทร เปิดกองใหม่ “PHATRA SMART MV LTF ”

14 พฤศจิกายน 2559

บลจ.ภัทร เปิดกองใหม่ “PHATRA SMART MV LTF ”
ตอกย้ำความเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนรูปแบบ Minimum Volatility


กรุงเทพ, 14 พฤศจิกายน 2559 -บลจ. ภัทร เปิดกองใหม่ กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SMART MV LTF) ตอกย้ำความเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนรูปแบบ Minimum Volatility โดยลงทุนในหุ้นไทย จุดเด่นกลยุทธ์การลงทุนมุ่งลดความผันผวนของผลตอบแทนโดยรวมของกองทุน เป้าหมายเพื่อให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านความผันผวนที่น้อยลง พร้อมเปิดขาย วันที่ 15-22 พฤศจิกายน นี้


นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (Mr. Yuthapol Laplamool, Phatra Asset Managing Director, Kiatnakin Phatra Financial Group) เปิดเผยว่ากองทุน เปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SMART MV LTF) เป็นกองทุนใช้กลยุทธ์การบริหารที่เรียกว่า Minimum Volatility ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงภาวะตลาดการเงินโลกมีความไม่แน่นอนและมีความผันผวนสูง เนื่องจากกลยุทธ์นี้สามารถช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับต่ำ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทย แต่ต้องการลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้น้อยลง และยังต้องการความมั่นใจแม้ในสภาพตลาดที่มีความผันผวน

วิธีการบริหารโดยกองทุน PHATRA SMART MV LTF เป็นกองทุนที่ใช้กลยุทธ์เดียวกับกองทุน PHATRA SMART MV ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และสร้างพอร์ตการลงทุนด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้แนวคิดการสร้างพอร์ตของกองทุนจะมีเป้าหมายให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนอยู่ในระดับต่ำ ภายใต้เงื่อนไขที่ บลจ. กำหนดและการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

PHATRA SMART MV LTF ยังคงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง บลจ.ภัทร จำกัด และ บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในรูปแบบนี้ โดยเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ได้นำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมต่อเพื่อให้ได้กองทุนที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมากองทุนดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์นี้ คือ มีผลตอบแทนที่สอดคล้องกับดัชนีฯภายใต้ความผันผวนที่น้อยกว่า

“บลจ.ภัทร มองว่า กลยุทธ์เช่นนี้เหมาะตอบโจทย์การลงทุนหลักทรัพย์ในระยะยาว และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนอกเหนือจากกองทุนหุ้นในรูปแบบ Active Management จึงออกกองทุน PHATRA Smart MV LTF Fund ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีกระบวนการตัดสินใจแบบ Systematic มุ่งหวังลดความผันผวนเป็นหลัก โดยกองทุนฯ จะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2559 ด้วยมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท” นายยุทธพล กล่าว

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนเปิด PHATRA SMART MV LTF สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ภัทร โทร 0-2305-9800 หรือธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา


คำเตือน
1. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 

back


Tag :
  • phatra
  • phatra ltf
  • LTF