ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมสัมมนาพิเศษ การจัดการและบริหารภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ Efficient Personal Tax Planning

สัมมนาพิเศษ การจัดการและบริหารภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ Efficient Personal Tax Planning

16 พฤศจิกายน 2559

สัมมนาพิเศษ
การจัดการและบริหารภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ Efficient Personal Tax Planning

เรียนรู้เรื่องการวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา วิธีคำนวณภาษี ทำความเข้าใจกับค่าลดหย่อนประเภทต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ณ Financial Hub ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

รอบที่ 1
วันที่ 26 พ.ย. 59
เวลา 10.00 - 12.30 น.
รอบที่ 2
วันที่ 26 พ.ย. 59
เวลา 14.00 - 16.30 น.
รอบที่ 3
วันที่ 28 พ.ย. 59
เวลา 17.30 - 20.00 น.
รอบที่ 4
วันที่ 30 พ.ย. 59
เวลา 17.30 - 20.00 น.

สนใจเข้าร่วมสัมมนา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำรองที่นั่งผ่าน Contact Center 02 165 5555 กด 0 กด 1

back


Tag :
  • สัมมนา
  • วางแผนภาษี
  • คำนวณภาษี
  • ลดหย่อนภาษี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง