ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมบล.ภัทร รับ 3 รางวัล Platinum Awards จาก Finance Asia

บล.ภัทร รับ 3 รางวัล Platinum Awards จาก Finance Asia

18 พฤศจิกายน 2559

บล.ภัทร รับ 3 รางวัล Platinum Awards จาก Finance Asia
ยืนยันคุณภาพที่เป็นเลิศตลอด 20 ปี


บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รับรางวัล Platinum Awards-20 years of Excellence จาก Finance Asia นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินคุณภาพบนมาตรฐานสากลและนำเสนอนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี โดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลแห่งความเป็นเลิศนี้รวม 3 รางวัล ได้แก่ Best Domestic Investment Bank, Best Domestic Private Bank และ Best Domestic Equity House โดยมีนายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน นายศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ และนายณฤทธิ์ โกสลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบที่โรงแรมคอนราด ฮ่องกง เมื่อเร็วๆ นี้

back


Tag :
  • บล. ภัทร