ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมเกียรตินาคินภัทร น้อมดวงใจถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความจงรักภักดี

เกียรตินาคินภัทร น้อมดวงใจถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความจงรักภักดี

22 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีคุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน ในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี สืบสานพระบรมราชปณิธาน ร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศไทยสืบไป นอกจากนี้ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมตั้งปฎิธานผ่านการร้องเพลงความฝันอันสูงสุด อันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงอาคารเคเคพีทาวเวอร์ เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  

back


Tag :