ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKKP จัดกิจกรรม “สุพลพามา บัญชาพาไป (ภาวนา)”

KKP จัดกิจกรรม “สุพลพามา  บัญชาพาไป (ภาวนา)”

2 ธันวาคม 2559

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หนึ่งในภาคีของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดกิจกรรม “สุพลพามา บัญชาพาไป (ภาวนา)” โดยมีนายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรม แบ่งปันการปฏิบัติธรรมเรื่องการภาวนา และนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ พร้อมด้วยอ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากนั้นได้มีการฝึกภาวนาปฏิบัติแนวทาง อ.โกเอ็นก้า โดยนายวิบูลย์ ปราชญ์เรืองไกร ธรรมภาคีของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ปิดท้ายด้วยสวดมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เมื่อเร็วๆ นี้
 

back


Tag :