ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKKP ขอเชิญร่วมบรรเทาทุกข์เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

KKP ขอเชิญร่วมบรรเทาทุกข์เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

12 มกราคม 2560

KKP ขอเชิญร่วมบรรเทาทุกข์เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย


KKP ขอเชิญร่วมบรรเทาทุกข์เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 75 ปี ของภาคใต้

โดยสามารถบริจารเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาอโศก ชื่อบัญชี "เกียรตินาคินภัทร เพื่อผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" เลขที่บัญชี 00032510082918 ตั้งแต่วันนี้ - 24 มีนาคม 2560 ธนาคารจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดส่งถึงผู้ประสบภัยโดยผ่านสภากาชาดไทย

หากต้องการใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทย เพื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษี กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ และระบุว่า "เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ" ส่งมาที่โทรสาร 02 680 3166 หรือทางอีเมล์ csr@kiatnakin.co.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560

back


Tag :
  • CSR


ข่าวที่เกี่ยวข้อง