ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจภาษาอังกฤษThe mai Bangkok Business Challenge@ Sasin 2017

ประกวดแผนธุรกิจภาษาอังกฤษThe mai Bangkok Business Challenge@ Sasin 2017

9 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดประกวดแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2017 ขอเชิญผู้สนใจเรียนรู้เทคนิคการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน และเทคนิคการนำเสนอแผนงานอย่างมืออาชีพโดยนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลกภายใต้แนวคิด "Pulse of Innovation" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 - วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศศินทร์ ฮอลล์ ชั้น 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยสามารถสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0 2 615 5555 ภายในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ติดตามตารางการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ http://bbc.sasin.edu/schedule.php

back


Tag :