ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมคิกออฟ “e-Tax Invoice” บันไดอีกขั้น สู่ National e-Payment

คิกออฟ “e-Tax Invoice” บันไดอีกขั้น สู่ National e-Payment

2 มีนาคม 2560

คิกออฟ “e-Tax Invoice” บันไดอีกขั้น สู่ National e-Payment ลดเวลา-ค่าใช้จ่าย เสริมดิจิทัล

วานนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2560) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมกับกรมสรรพากร ผนึกกำลังเปลี่ยนระบบการชำระเงินเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในการนี้ ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน National e-Payment ได้เข้าร่วมในพิธี MOU ดังกล่าว

e-Tax Invoice by Email เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ National e-Payment ที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้ระบบการชำระเงิน ของประเทศเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้เงินสด ตอบโจทย์การทำธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี มีใบกำกับภาษีจำนวนไม่มาก ให้เกิดความคุ้นเคยและตระหนักถึงความสะดวกของการออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่รัฐบาลจะมีนโยบายกำหนดให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://etax.teda.th/index.php

ขอบคุณข้อมูลจาก www.posttoday.com
 

back


Tag :
  • e tax invoice
  • e payment