ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKKP FOCUS FORUM "Wealth Planning for Entrepreneur : แผนการเงินสู่อนาคตการเงินที่มั่นคงสำหรับผู้ประกอบการ"

KKP FOCUS FORUM

13 มีนาคม 2560

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน KKP FOCUS FORUM "Wealth Planning for Entrepreneur : แผนการเงินสู่อนาคตการเงินที่มั่นคงสำหรับผู้ประกอบการ" 
- แผนทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
- การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน (บุคคลและธุรกิจ)
- ปรับกลยุทธ์และปิดความเสี่ยงในงบการเงินผู้ประกอบการและครอบครัว
- พอร์ตการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ

วิทยากรโดย ดร.เมธี จันทวิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ธนาคาร สัมมนาพิเศษสำหรับ
- ผู้ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาทขึ้นไป
- สำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

กำหนดการจัดงาน
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
เวลา 9.30 - 12.00 น.

สถานที่จัดงาน
โรงแรม PULLMAM สุขุมวิท 21

เปิดสำรองที่นั่ง
ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2560
สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

กรุณาส่ง SMS พิมพ์ KKP ตามด้วย (ชื่อ – นามสกุล) และเว้นวรรคจำนวนที่นั่ง (ไม่เกิน 2 ที่นั่ง) มาที่ 4806444

back


Tag :
  • สัมมนา
  • kkpfocusforum