ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมบล. ภัทรรับรางวัล Deal of the Year จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2016

บล. ภัทรรับรางวัล Deal of the Year จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2016

13 มีนาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รับรางวัล Deal of the Year จากงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 (ThaiBMA Best Bond Awards 2016) ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ธุรกรรมด้านตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในปีที่ผ่านมาโดยตัดสินจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ทุกกลุ่มทั้งผู้ออก ผู้ลงทุน และสถาบันตัวกลางรวมกว่า 150 แห่ง เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้และส่งเสริมพัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยธุรกรรมที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่บล.ภัทรร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ในการนี้ นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจากนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ โรงแรมพลาซา แอทธีนี กรุงเทพ อะ รอยัล เมอริเดียน เมื่อเร็วๆ นี้

back


Tag :
  • ภัทร
  • รางวัล