ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธนาคารเกียรตินาคิน ให้ข้อมูลแกะรอยผังเมืองใหม่

ธนาคารเกียรตินาคิน ให้ข้อมูลแกะรอยผังเมืองใหม่

8 มกราคม 2557

ทีมที่ปรึกษา-สถาปนิก สายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ให้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “ผังเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” กับผู้บริหารและทีมงานของพฤกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับผังเมืองใหม่ที่ได้ประกาศใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายธนาคารเกียรตินาคิน ที่สนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดให้มีขึ้น ณ Pruksa School สำนักงานไอทีสแควร์ เมื่อเร็วๆ นี้

back


Tag :
  • บรรยาย
  • ผังเมือง
  • กฎหมาย
  • อสังหาริมทรัพย์
  • โครงการ
  • นโยบาย
  • องค์ความรู้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง