ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนธนาคารเกียรตินาคิน

สร้างเครือข่ายนักเรียนทุนธนาคารเกียรตินาคิน

1 พฤษภาคม 2557

นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง จัดกิจกรรม KKRS Let’s Get Together ให้กับกลุ่มนักศึกษาทุนในโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี (Kiatnakin Responsibility Scholarships) ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2555-2557 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุนของธนาคารเกียรตินาคิน

back


Tag :
  • นักศึกษาทุน
  • โครงการ
  • การศึกษา
  • เครือขาย