ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะ

15 พฤษภาคม 2557

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะ โดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ มอบทุน ๔ ล้านบาทเป็นกองทุนนำธรรมสู่สังคม

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดย คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน (กลาง) กรรมการและประธานสายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และ คุณกฤติยา วีรบุรุษ (ที่ ๒ จากซ้าย) ประธานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีร่วมก่อตั้งและสนับสนุนกิจกรรมทางธรรมให้แก่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมมอบทุนจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่มูลนิธิฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ เพื่อสนับสนุน ๔ โครงการใหญ่ ประกอบด้วย ห้องหนังสือ-สื่อธรรมะออนไลน์ โครงการอบรมธรรมะ และการปฏิบัติธรรม กิจกรรมต่างประเทศ ระบบงานธรรมภาคี ตลอดจนการดำเนินการทั่วไป โดยมี นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช (ที่ ๒ จากขวา) กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เมื่อเร็วๆ นี้

back


Tag :
  • มูลนิธิ
  • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  • หนังสือธรรมะ
  • ธรรมะออนไลน์
  • อบรมธรรมะ
  • ปฏิบัติธรรม