ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม“PRIORITY NeXtGen: From Study to Success”

“PRIORITY NeXtGen: From Study to Success”

18 มิถุนายน 2557

ธนาคารเกียรตินาคิน ติวเข้มทายาทธุรกิจ จัดโครงการ “PRIORITY NeXtGen : From Study to Success”

ผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน (กลาง) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมด้วยนางกุลนันท์ ซานไทโว (ที่สามจากขวา) ประธานสายธนบดีธนกิจ ให้การต้อนรับทายาทธุรกิจที่เข้าอบรมในโครงการ PRIORITY NeXtGen: From Study to Success ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ของธนาคารในการเตรียมความพร้อมทายาทธุรกิจ ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตลอดจนการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสืบทอดธุรกิจ โดยมีวิทยากรรับเชิญ อาทิ นิ้วกลม-ศราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ และผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดขึ้น ณ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาอโศก ตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557

back


Tag :
  • ทายาทธุรกิจ
  • กิจกรรม
  • ผู้ประกอบการ
  • แรงบันดาลใจ
  • สืบทอดธุรกิจ
  • สัมมนา
  • อบรม
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์