ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมสนับสนุนสินเชื่อ โครงการ Play Condominium

สนับสนุนสินเชื่อ โครงการ Play Condominium

4 สิงหาคม 2557

ธนาคารเกียรตินาคิน สนับสนุนสินเชื่อ โครงการ Play Condominium

นายวิศรุต ปัญญาภิญโญผล ผู้อำนวยการอาวุโส สายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับนางศรีมาลา พรรณเชษฐ์ และนายกิตติพล พรรณเชษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัท มาลาดา จำกัด ในโอกาสที่ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อในการพัฒนาโครงการ Play Condominium ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียม Low Rise สูง 7 ชั้น ตั้งอยู่ที่ถนนห้วยแก้ว หลังอาคารเชียงใหม่ศิริพานิช จ.เชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Play Condominium เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 085 615 0111 หรือ www.playcondo.com

back


Tag :
  • สินเชื่อธุรกิจ
  • ยินดี
  • โครงการ
  • สนับสนุน
  • คอนโดมิเนียม