ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมPRIORITY NeXtGen ดูงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

PRIORITY NeXtGen ดูงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

3 กรกฎาคม 2557

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดย นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ (กลาง) กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงานช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และนางกุลนันท์ ซานไทโว ประธานสายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำทายาทธุรกิจที่เข้าอบรมในโครงการ PRIORITY NeXtGen: From Study to Success เข้าดูงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) โดยมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล ผู้ก่อตั้ง MOCA ร่วมให้มุมมองในการดำเนินธุรกิจและกรณีตัวอย่างกับการลงทุนทางเลือกในงานศิลปะ

back


Tag :
  • MOCA
  • ดำเนินธุรกิจ
  • การลงทุน
  • งานศิลปะ
  • พิพิธภัณฑ์
  • ศิลปะไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“PRIORITY NeXtGen: From Study to Success”
“PRIORITY NeXtGen: From Study to Success”
18 มิถุนายน 2557


กิจกรรม Financial Talk
กิจกรรม Financial Talk
3 พฤศจิกายน 2557

KHAO YAI VINEYARD TOUR
KHAO YAI VINEYARD TOUR
2 ธันวาคม 2557