ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมคืนความสุขให้ SMEs หนุนแหล่งทุนครอบคลุมทุกระดับ

คืนความสุขให้ SMEs หนุนแหล่งทุนครอบคลุมทุกระดับ

28 กรกฎาคม 2557

ธนาคารเกียรตินาคิน และ 18 สถาบันการเงิน ร่วมกับ บสย. คืนความสุขให้ SMEs หนุนแหล่งทุนครอบคลุมทุกระดับ

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และ 18 สถาบันการเงินทั้งรัฐ-เอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในโครงการ "ค้ำประกัน OTOP และวิสาหกิจชุมชน" และ "ค้ำประกันรายย่อย (Micro Entrepreneurs)" เพื่อร่วมกันส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนและช่วยเติมเต็มให้ผู้ประกอบการรายย่อยให้มีเงินทุนหมุนเวียนดำเนินธุรกิจ วงเงินค้ำประกันรวม 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการค้ำประกัน OTOP และวิสาหกิจชุมชน วงเงินค้ำประกัน 10,000 ล้านบาท และโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยวงเงินค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท โดยเป็นผลิตภัณฑ์การค้ำประกันครั้งแรกในเมืองไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้หลักการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มฐานรากซึ่งเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย อาทิ พ่อค้าแม่ค้าตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบการอาชีพอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมีสถานประกอบการที่ชัดเจน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่ ยังพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tcg.or.th

back


Tag :
  • OTOP
  • SMEs
  • บสย.
  • MOU
  • สถาบันการเงิน
  • เงินกู้นอกระบบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง