ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมภาคการเงินสนับสนุนโครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ”

ภาคการเงินสนับสนุนโครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ”

17 กรกฎาคม 2557

ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะกรรมการชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย จาก 16 ธนาคารสมาชิก เป็นตัวแทนสมาคมธนาคารไทยมอบเงินสนับสนุนโครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ” ให้กับคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ ที่ทำการสมาคมธนาคารไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อดำเนินการให้ความรู้ทางการเงินแก่เด็กและเยาวชนระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม

back


Tag :
  • CSR
  • สมาคมธนาคารไทย
  • มอบเงิน
  • สนับสนุน
  • โครงการ
  • รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง