ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมTrain the Trainer: โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ TH

Train the Trainer: โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ TH

10 กันยายน 2557

ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยจัด Train the Trainers เดินหน้าโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะรองประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ร่วมด้วยนางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน 15 ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคาร ที่ผ่านการจัดอบรม Train the Trainers ตามโครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่จัดอบรมความรู้และการสร้างวินัยทางการเงิน ให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นความร่วมมือของสมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ จัดขึ้น ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

back


Tag :
  • CSR
  • Train
  • Trainers
  • โครงการ
  • สร้างวินัย
  • การเงิน