ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมสาขาประจวบฯ โอนย้ายไปรวมกับสาขาหัวหิน

สาขาประจวบฯ โอนย้ายไปรวมกับสาขาหัวหิน

23 กันยายน 2557

ประกาศ

ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาประจวบคีรีขันธ์
โอนย้ายไปรวมกับสาขาหัวหิน

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์ จะโอนย้ายไปรวมกับสาขาหัวหิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถไปใช้บริการได้ที่สาขาหัวหิน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 60/27-28 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ในวันและเวลาทำการปกติของธนาคาร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สาขาประจวบคีรีขันธ์ ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาทำการปกติของธนาคาร หรือติดต่อ KK Contact Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 ในวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 20.00 น. และในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของธนาคารตลอดมา 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กันยายน 2557

back


Tag :
  • สาขาหัวหิน
  • สาขาประจวบคีรีขันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง