ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธนาคารเกียรตินาคินจัดแคมเปญ "รถยกหนี้ ฟรียกก้อน"

ธนาคารเกียรตินาคินจัดแคมเปญ

29 ตุลาคม 2557

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร แสดงความยินดีกับผู้โชคดีในแคมเปญ “รถยกหนี้ ฟรียกก้อน” ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อรถกู้เงินด่วน (CarQuickCash) ของธนาคาร ที่สมัครและอนุมัติภายใน 30 กันยายน 2557 โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่ นายนนท์ปวิช เพชรสุทธิ์ เช่าซื้อสาขาตรัง รับรางวัลมูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสาวจารุพรรณ หาเขียว สาขาเพชรบูรณ์ และนายวิทยา สุดใจ สาขาบางใหญ่ รับรางวัลมูลค่าสูงสุด 300,000 บาทต่อรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับคือจำนวนเงินที่ธนาคารจะลดหนี้ให้กับผู้เช่าซื้อแต่ละรายตามวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อและสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ระบุในแต่ละรางวัล โดยธนาคารจะทำการจับรางวัลตามแคมเปญดังกล่าวอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2557 สำหรับผู้เช่าซื้อกับธนาคารภายใน 30 ธันวาคม 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 165 5555

back


Tag :
  • รางวัล
  • เช่าซื้อ
  • วงเงิน
  • สินเชื่อ
  • แคมเปญ