ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธนาคารเกียรตินาคิน ส่งเสริมการออมและการลงทุน

ธนาคารเกียรตินาคิน ส่งเสริมการออมและการลงทุน

10 พฤศจิกายน 2557

ธนาคารเกียรตินาคิน ส่งเสริมการออมและการลงทุนให้ชาว กทม.
ในโครงการ “Bangkok Saving & Investment Fest 2014”

ธนาคารเกียรตินาคินส่งเสริมการออมและการลงทุน

นายพยัคฆ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ร่วมโครงการ “Bangkok Saving & Investment Fest 2014” สำหรับธนาคารเกียรตินาคิน ได้นำโปรโมชั่นพิเศษคือ KK Fixed Deposit เงินฝากประจำ 72 เดือน ดอกเบี้ยสูง 4% ต่อปี รับฝากเริ่มต้นเพียง 5,000 บาทมาแนะนำให้กับลูกค้าและผู้สนใจ ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญของ บลจ.ภัทร และบล.เคเคเทรด ในการให้คำปรึกษาการวางแผนทางการเงินและการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ กองทุนรวม หลักทรัพย์ และเงินฝากประเภทต่างๆ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 165 5555

back


Tag :
  • Saving
  • Investment
  • เงินฝากประจำ
  • ดอกเบี้ยสูง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง