ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKK - RE New Gen รุ่น 4

KK - RE New Gen รุ่น 4

14 พฤศจิกายน 2557

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการหลักสูตรอบรม KK-RE New Gen รุ่น 4 ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคิน และศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย (CIDAR) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของธนาคาร เพื่อเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมก่อนจะก้าวเข้าสู่แวดวงอสังหาริมทรัพย์ และสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพในอนาคตโดยจัดต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว

back


Tag :
  • อบรม
  • โครงการ
  • CIDAR
  • สินเชื่อ
  • อสังหาริมทรัพย์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

KK RE Innovation Awards
KK RE Innovation Awards
27 พฤษภาคม 2557