ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียม ATM ช่วงปีใหม่

แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียม ATM ช่วงปีใหม่

29 ธันวาคม 2557เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลและกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในช่วงวันหยุดเทศการปีใหม่นี้

ในนามของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็ม จึงได้ดำเนินการสนับสนุนค่าธรรมเนียมรายการ ดังนี้

1.) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการถอนเงินสดข้ามเขต ผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารเจ้าของบัตร

2.) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการฝากเงินสดข้ามเขตภายในธนาคารเดียวกันผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)

โดยให้มีระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558
back


Tag :
  • atm
  • ตู้เอทีเอ็ม
  • สมาคมธนาคารไทย
  • การท่องเที่ยว
  • ค่าธรรมเนียม
  • เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ