ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมสัมมนากฎหมายภาษีมรดก

สัมมนากฎหมายภาษีมรดก

26 มกราคม 2558

ธนาคารเกียรตินาคินจัดสัมมนากฎหมายภาษีมรดก
ให้กับกลุ่มลูกค้า PRIORITY

ผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนำโดย นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน (กลาง) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางภัทรพร มิลินทสูต (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และนางกุลนันท์ ซานไทโว (ซ้ายสุด) ประธานสายธนบดีธนกิจ ร่วมงาน PRIORITY Exclusive Guru Luncheon Talk เรื่องกฎหมายภาษีมรดก โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายธุรกิจแนวหน้าของประเทศ ร่วมให้ข้อมูลกับลูกค้า PRIORITY ของธนาคาร ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

back


Tag :
  • ภาษี
  • มรดก
  • ภาษีมรดก
  • สัมมนา
  • กฎหมาย
  • PRIORITY