ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมร่วมยินดีกับผู้โชคดีสินเชื่อรถกู้เงินด่วน

ร่วมยินดีกับผู้โชคดีสินเชื่อรถกู้เงินด่วน

2 กุมภาพันธ์ 2558

ธนาคารเกียรตินาคินแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้โชคดี
สินเชื่อรถกู้เงินด่วน

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร แสดงความยินดีกับผู้โชคดีในแคมเปญ “รถยกหนี้ ฟรียกก้อน” ครั้งที่ 2 ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อรถกู้เงินด่วน (CarQuickCash) ของธนาคาร โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่ นายกวีพันธุ์ เทียงดีฤทธิ์ รับรางวัลมูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายชัยชาญ มั่นปาน และนางสาวลัดดาวัลย์ ศรีบุญรัตน์ รับรางวัลมูลค่าสูงสุด 300,000 บาทต่อรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับคือจำนวนเงินที่ธนาคารจะลดหนี้ให้กับผู้เช่าซื้อแต่ละรายตามวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อและสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ระบุในแต่ละรางวัล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 165 5555

back


Tag :
  • รถกู้เงินด่วน
  • แคมเปญ
  • รถยกหนี้ฟรียกก้อน
  • สินเชื่อรถ
  • CarQuickCash


ข่าวที่เกี่ยวข้อง