เงินฝาก

เงินฝาก

เปิดบัญชีออมเงินกับธนาคารเกียรตินาคิน เงินออมของคุณ จะเติบโตงอกงามด้วยผลตอบแทนดีที่ได้รับกับ "ดอกเบี้ยสูงจริง" จาก หลากหลายผลิตภัณฑ์เงินฝาก ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ ทุกความต้องการออมเงินอย่างแท้จริง เพื่อให้คุณได้ใช้เงินที่เก็บออม เติมเต็มความสุข “สู่อนาคตที่ดีขึ้น อย่างมั่นคงและมั่งคั่งตลอดไป”

ดูต่อด้านล่าง
เงินฝาก

เงินฝาก

เปิดบัญชีออมเงินกับธนาคารเกียรตินาคิน เงินออมของคุณ จะเติบโตงอกงามด้วยผลตอบแทนดีที่ได้รับกับ "ดอกเบี้ยสูงจริง" จาก หลากหลายผลิตภัณฑ์เงินฝาก ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ ทุกความต้องการออมเงินอย่างแท้จริง เพื่อให้คุณได้ใช้เงินที่เก็บออม เติมเต็มความสุข “สู่อนาคตที่ดีขึ้น อย่างมั่นคงและมั่งคั่งตลอดไป”
20140527072929-21186.png

บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์ พลัส


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

ความพิเศษที่แตกต่างกับดอกเบี้ยสูง ที่มากกว่าออมทรัพย์ทั่วไป


 • ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก
 • รับดอกเบี้ยตามวงเงิน
 • ฝาก - ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สะดวก คล่องตัว ด้วยบัตร ATM
 • ฝากเงินเพิ่มเพื่อรับดอกเบี้ยสูงสุด ได้ตลอดเวลา
 • คำนวณดอกเบี้ยให้รายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 • บริการ KK Smart SMS แจ้งสรุปยอดบัญชีในวันถัดไป ทุกครั้งที่มีการดำเนินธุรกรรมผ่านบัญชี
 • อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่


Sales Sheet KK Savings Plus คลิกที่นี่
Product Catalog : Savings Deposit คลิกที่นี่


20140527072904-10660.png

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก
บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์

 

 • รับดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจํา
 • สะดวก คล่องตัว ด้วยบัตร ATM
 • คํานวณดอกเบี้ย ให้รายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามสัดส่วนจํานวนเงินที่กําหนด
 • บริการ KK Smart SMS แจ้งสรุปยอดบัญชีในวันถัดไป ทุกครั้งที่มีการดําเนินธุรกรรมผ่านบัญชี
 • ถอน/โอนเงิน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ได้สูงสุดถึงเดือนละ 4 ครั้ง
 • อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่ 


Sales Sheet KK Smart Savings คลิกที่นี่
Product Catalog : Savings Deposit คลิกที่นี่


20140826070532-30591.png

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท โบนัส


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท โบนัส


•   รับดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับจำนวนเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
•   ฝาก/ถอน ได้ไม่จำกัด
•   สะดวกเมื่อใช้บริการร่วมกับ ATM / e Banking
•   บริการ KK Smart SMS สรุปยอดเงินคงเหลือแจ้งให้ทราบทุกวัน
•   อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่ 


Sales Sheet KK Smart Bonus คลิกที่นี่
Product Catalog : Savings Deposit คลิกที่นี่20150320084050-06471.png

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิกเป็นเงินฝากออมทรัพย์ไม่มีกำหนดระยะเวลา และได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย


 • เป็นบัญชีออมทรัพย์ที่รับดอกเบี้ยสูงเหมือนบัญชีเงินฝากประจำ
 • คุ้มค่ากับการรับดอกเบี้ยรายเดือนแบบทบต้น
 • คํานวณดอกเบี้ยให้รายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามสัดส่วนจํานวนเงินที่กําหนด
 • ถอน/โอน ไปยังบัญชี KK Smart Gain โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ถอน/โอน ไปยังบัญชีประเภทอื่นได้สูงสุดเดือนละ 20,000 บาท โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่


Sales Sheet KK Smart Gain คลิกที่นี่
Product Catalog : Savings Deposit คลิกที่นี่

 20161028102600-07370.png

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

เงินฝากออมทรัพย์ที่ให้คุณได้รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ ผลตอบแทนสูงเหมือนเงินฝากประจำ


 • ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ
 • พร้อมรับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษสูงสุด 3 ปี
 • ฝาก-ถอนเมื่อไรก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สะดวกเมื่อใช้บริการร่วมกับบัตร Debit / e Banking 
 • เสริมความมั่นใจด้วยบริการ KK Smart SMS ช่วยให้คุณรู้ทุกความเคลื่อนไหว และการเติบโตของดอกเบี้ยสะสม
 • อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่


Sales Sheet KK Smart Triple คลิกที่นี่
Product Catalog : Savings Deposit คลิกที่นี่

 20170720104413-26981.png

บัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ที่ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย


•   สะดวกในการลงทุนกับบล.ภัทร เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
•   ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
•   ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัด
•   เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
•   อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่


Sales Sheet KK Phatra Smart Settlement คลิกที่นี่
Product Catalog : Savings Deposit คลิกที่นี่

 20140527072953-15376.png

บัญชีเงินฝากประจำ


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

บัญชีเงินฝากประจำ


สัมผัสผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงจริง ที่คุณเลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการกับบัญชีเงินฝากประจำ

 • ฝากแบบมีระยะเวลา จ่ายคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
 • รับดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน
 • เพิ่มความคล่องตัวให้คุณสามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งแบบราย 6 เดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
 • มั่นใจโดยได้สมุดคู่ฝากเป็นหลักฐาน
 • อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี
 


Product Catalog : Term Deposit คลิกที่นี่


20150603061501-31751.png

บัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

เงินฝากประจำ_KK Free 55 Up_ธนาคารเกียรตินาคิน

สัมผัสผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงจริง ที่คุณเลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการกับบัญชีเงินฝากประจำ

 • เป็นบัญชีฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • ไม่หักภาษี*
 • ฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  *ธนาคารจะไม่ทำการหักภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่
 

Sales Sheet KK Free 55 Up คลิกที่นี่
Product Catalog : Term Deposit คลิกที่นี่

 บัญชีกระแสรายวัน


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq
 • สนใจคลิก


เคเค เคอร์เร้นท์ พลัส

พิเศษเพื่อคุณกับดอกเบี้ยที่เรามีให้ แม้เป็นกระแสรายวัน เพื่อกำไรที่ธุรกิจคุณ ได้มากกว่าที่เคย


บัญชีกระแสรายวัน ที่มีดอกเบี้ยให้

 • โดยใช้เช็คเป็นหลักฐานในการถอนเงิน
 • สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัว
 • ฝากเงินเพิ่ม เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตลอดเวลา
 • คำนวณดอกเบี้ยรายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 • อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบันคลิกที่นี่
 

Sales Sheet: KK Curren Plus คลิกทีนี่
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq
 • สนใจคลิก


บัญชีเงินฝาก กระแสรายวันทั่วไป

เพื่อคุณบริหารเงินหมุนเวียนได้สะดวกและคล่องตัวแบบไร้ขีดจำกัด ให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้ตามต้องการ เตรียมพร้อมสำหรับทุกความต้องการในการลงทุนได้อย่างลงตัว ด้วยความมั่นคงสูงสุดกับธนาคารเกียรตินาคินบัญชีเงินฝาก กระแสรายวันทั่วไป

เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจหมุนเวียน พร้อมทุกการแข่งขัน เพื่อธรุกิจเติบโตได้ไกลมากขึ้น

 • โดยใช้เช็คเป็นหลักฐานในการถอนเงิน
 • สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัว
 • ไม่มีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่ 
20151127053022-27738.png

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท มิลเลี่ยน


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

เป็นเงินฝากออมทรัพย์ไม่มีกำหนดระยะเวลา และได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย


 • รับดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับจำนวนเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ฝาก/ถอน ได้ไม่จำกัด 
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม
 • สะดวกเมื่อใช้บริการร่วมกับ ATM / e Banking 
 • บริการ KK Smart SMS สรุปยอดเงินคงเหลือแจ้งให้ทราบทุกวัน

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่


20180215051301-09848.png

เปิดบัญชีอั่งเปามั่งคั่ง


 • เงื่อนไข
 • สนใจ คลิก

สำหรับลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ หรือ เงินฝากออมทรัพย์ พร้อมบัตรสมัคร KK Debit Card หรือ สมัครบริการ KKSIS รับฟรี ของสมนาคุณสุดพิเศษ


 • เปิดบัญชีตั้งแต่ 350,000 – 599,999 บาท รับฟรี บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสมูลค่า 300 บาท
  *ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 0.08% ต่อปี
 • เปิดบัญชีตั้งแต่ 600,000 – 999,999 บาท รับฟรี บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสมูลค่า 500 บาท
  *ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 0.08% ต่อปี
 • เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับฟรี บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสมูลค่า 1,000 บาท
  *ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 0.1% ต่อปี
 • อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่


Product Catalog : Savings Deposit คลิกที่นี่
Product Catalog : Term Deposit คลิกที่นี่