ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

เราพร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต ด้วยแผนประกันที่คัดสรรแล้วว่า "ดีที่สุด" สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ

ดูต่อด้านล่าง
ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

เราพร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต ด้วยแผนประกันที่คัดสรรแล้วว่า "ดีที่สุด" สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ
20150330054252-19285.png

เคเคเจน เวลท์ 15/7


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

แบบประกันเคเค เวลท์ 15/7


 • ออมระยะสั้นเพียง 7 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 15 ปี
 • รับเงินคืนทุกปีสูงสุด 22%*
 • ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 871%*


*ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

แบบประกันเคเค เวลท์ 15/7

ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
ปีกรมธรรม์ที่

เบี้ยประกันภัยรายปี

เงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์
ความคุ้มครองชีวิต
%
จำนวนเงิน
%
จำนวนเงิน
1
985,000
5.00%
50,000
100%
1,000,000
2
985,000
5.00%
50,000
200%
2,000,000
3
985,000
5.00%
50,000
300%
3,000,000
4
985,000
5.00%
50,000
400%
4,000,000
5
985,000
5.00%
50,000
500%
5,000,000
6
985,000
8.00%
80,000
600%
6,000,000
7
985,000
8.00%
80,000
700%
7,000,000
8
-
8.00%
80,000
700%
7,000,000
9
-
8.00%
80,000
700%
7,000,000
10
-
8.00%
80,000
700%
7,000,000
11
-
16.00%
160,000
700%
7,000,000
12
-
18.00%
180,000
700%
7,000,000
13
-
20.00%
200,000
700%
7,000,000
14
-
22.00%
220,000
700%
7,000,000
15
-
730.00%
7,300,000
700%
7,000,000
ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา
6,895,000
871%
8,710,000
-
-

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

สรุปผลประโยชน์

รับเงินคืนทุกปี รวม 14 ครั้ง
1,410,000 บาท
ครบกำหนดสัญญารับ
7,300,000 บาท
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา
8,710,000 บาท
หัก เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งสิ้น
6,895,000 บาท
ผลประโยชน์สุทธิตลอดสัญญา
1,815,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
อายุ
เพศชายและเพศหญิง
1 เดือน - 60 ปี
985
61 - 70 ปี
1,000


20150330054407-22192.png

เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 20/10


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

แบบประกันเคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 20/10


 • รับเงินคืนทุกปี 5%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-19
 • รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 20 ปี และมอบความคุ้มครองสูงถึง 330%

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

แบบประกันเคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 20/10

ตัวอย่างผลประโยชน์
ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

ปีกรมธรรม์ที่

เบี้ยประกันภัยรายปี

เงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์
ความคุ้มครองชีวิต
%
จำนวนเงิน
%
จำนวนเงิน
1
305,000
5.00%
50,000
200%
2,000,000
2
305,000
5.00%
50,000
200%
2,000,000
3
305,000
5.00%
50,000
200%
2,000,000
4
305,000
5.00%
50,000
200%
2,000,000
5
305,000
5.00%
50,000
200%
2,000,000
6
305,000
5.00%
50,000
330%
3,300,000
7
305,000
5.00%
50,000
330%
3,300,000
8
305,000
5.00%
50,000
330%
3,300,000
9
305,000
5.00%
50,000
330%
3,300,000
10
305,000
5.00%
50,000
330%
3,300,000
11
-
5.00%
50,000
330%
3,300,000
12
-
5.00%
50,000
330%
3,300,000
13
-
5.00%
50,000
330%
3,300,000
14
-
5.00%
50,000
330%
3,300,000
16
-
5.00%
50,000
330%
3,300,000
17
-
5.00%
50,000
330%
3,300,000
18
-
5.00%
50,000
330%
3,300,000
19
-
5.00%
50,000
330%
3,300,000
20
-
310%
3,100,000
330%
3,300,000
ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา
3,050,000
405%
4,050,000
-
-

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

สรุปผลประโยชน์

รับเงินคืนทุกปี รวม 19 ครั้ง
950,000 บาท
ครบกำหนดสัญญารับ
3,100,000 บาท
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา
4,050,000 บาท
หัก เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งสิ้น
3,050,000 บาท
ผลประโยชน์สุทธิตลอดสัญญา
1,000,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
อาย
เพศชาย
เพศหญิง
1 เดือน - 40 ปี
305
305
41 - 45 ปี
315
305
46 - 50 ปี
320
310
51 - 55 ปี
340
320
56 - 59 ปี
350
325
60 - 64 ปี
375
350

20150611044315-22087.png

เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

แบบประกันเคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15


 • รับเงินคืนทุกปี 1%*  ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 - 24
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 124%*
 • รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 25 ปี และมอบความคุ้มครองสูงสุด 135%*
 • สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 


แบบประกันเคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15

ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

ปีกรมธรรม์ที่

เบี้ยประกันภัยรายปี

เงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์
ความคุ้มครองชีวิต
%
จำนวนเงิน
%
จำนวนเงิน
1
74,500
-
-
100%
1,000,000
2
74,500
1.00%
10,000
100%
1,000,000
3
74,500
1.00%
10,000
100%
1,000,000
4
74,500
1.00%
10,000
100%
1,000,000
5
74,500
1.00%
10,000
100%
1,000,000
6
74,500
1.00%
10,000
100%
1,000,000
7
74,500
1.00%
10,000
100%
1,000,000
8
74,500
1.00%
10,000
100%
1,000,000
9
74,500
1.00%
10,000
100%
1,000,000
10
74,500
1.00%
10,000
100%
1,000,000
11
74,500
1.00%
10,000
100%
1,000,000
12
74,500
1.00%
10,000
110%
1,100,000
13
74,500
1.00%
10,000
115%
1,150,000
14
74,500
1.00%
10,000
125%
1,250,000
15
74,500
1.00%
10,000
135%
1,350,000
16
-
1.00%
10,000
135%
1,350,000
17
-
1.00%
10,000
135%
1,350,000
18
-
1.00%
10,000
135%
1,350,000
19
-
1.00%
10,000
135%
1,350,000
20
-
1.00%
10,000
135%
1,350,000
21
-
1.00%
10,000
135%
1,350,000
22
-
1.00%
10,000
135%
1,350,000
23
-
1.00%
10,000
135%
1,350,000
24
-
1.00%
10,000
135%
1,350,000
25
-
124.00%
1,240,000
135%
1,350,000
ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา
1,1750,000
147%
1,470,000
-
-

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

สรุปผลประโยชน์

รับเงินคืนทุกปี 2 - ปีที่ 24 รวม 23 ครั้ง
230,000 บาท
ครบกำหนดสัญญารับ
1,240,000 บาท
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา
1,470,000 บาท
หัก เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งสิ้น
1,117,500 บาท
ผลประโยชน์สุทธิตลอดสัญญา
352,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
อายุรับประภันภัย
เพศชาย
เพศหญิง
1 เดือน - 10 ปี
75.00
75.00
11 - 30 ปี
76.00
75.00
31 - 35 ปี
76.00
76.00
36 - 40 ปี
77.00
76.00
41 - 45 ปี
78.00
77.00
46 - 50 ปี
80.00
79.00
51 - 53 ปี
88.00
82.00
54 - 55 ปี
90.00
84.00

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุ เพศ จำนวนเงินเอาประกันภัย และงวดการชำระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารเกียรตินาคิน

 • รับความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุจำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ใน 2 ปีแรกของกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม เฉพาะผู้ที่มีภัยมาตรฐานชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น
 • รับความคุ้มครองฟรี ด้วยสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 4,000,000 บาทแรก ทั้งนี้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 • รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

จำนวนเงินเอาประกันภัย
ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
300,000 - 599,999 บาท
รับส่วนลด 1.00 บาท
600,000 บาท ขึ้นไป
รับส่วนลด 1.50 บาท20150728061353-30376.png

เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • สนใจ คลิก

แบบประกันชีวิตเคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4


 • จ่ายสั้นคุ้มครองนานถึงอายุ 88 ปี
 • ให้คุณส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน

แบบประกันชีวิตเคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4

แบบประกันชีวิตเคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4

จุดเด่นของแบบประกัน

 • มอบความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 88 ปี
 • รับเงินครบกำหนด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดอายุ 88 ปี
 • สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร) 
 • ชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้นๆ เพียง 4 ปี


20150729085639-04086.png

เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/8


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

แบบประกันชีวิตเคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/8


 • จ่ายสั้นคุ้มครองนานถึงอายุ 88 ปี
 • ให้คุณส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน

แบบประกันชีวิตเคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/8


แบบประกันชีวิตเคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/8

จุดเด่นของแบบประกัน

 • มอบความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 88 ปี
 • รับเงินครบกำหนด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดอายุ 88 ปี
 • สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร) 
 • ชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้นๆ เพียง 8 ปี20160930101146-06703.png

ประกันชีวิต แบบบำนาญ เคเคเจน อินฟินิท 88/5


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • สนใจ คลิก

แบบประกันชีวิตเคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/8


 • จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี
 • รับบำนาญตั้งเเต่อายุ 55 ปี จนถึงอายุ 88 ปี
 • รับเงินบำนาญปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55-88 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
 • ลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท*

  * เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


ประกันชีวิต แบบบำนาญ เคเคเจน อินฟินิท 88/5


 


20161130093356-04979.png

เคเคเจน เวลท์ 12/5 (มีเงินปันผล)


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • สนใจ คลิก

แบบประกันเคเค เวลท์ 15/7


  • ชำระเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 12 ปี
  • รับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-11)
  • รับผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 538% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ไม่รวมเงินปันผล)
  • โอกาสรับเงินปันผล ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-12

  ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ 12/5 มีเงินปันผล

  ตัวอย่างความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์

  ผู้เอาประกันภัย อายุ 35 ปี เพศชาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 100,000 บาท ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 12/5 (มีเงินปันผล)
  คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

  ตัวอย่างสรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีเงินปันผลของผู้เอาประกันภัย
  ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 12/5 (มีเงินปันผล)


* เป็นจำนวนรวมเงินคืนตลอดสัญญาตามกรมธรรม์ที่คำนวณจากอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** เงินปันผลรายปี บริษัทประกันภัย อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่ายจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทฯจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทฯ พิจารณาในแต่ละปี
*** เป็นการแสดงตัวอย่างอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลรายปีเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทประกันภัย จัดสรรไว้โดยแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ อัตราการคำนวณที่แสดงข้างต้นคำนวณจากการคาดการณ์ของผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งอัตราที่บริษัทฯ ประกาศจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้


20170511113933-00033.png

เคเคเจน เวลท์ 14/6


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • สนใจ คลิก

ประกันชีวิต

 • ชำระเบี้ยสั้นเพียง 6 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 14 ปี
 • รับเงินคืนทุกปีสูงสุด 12%* (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-13)
 • ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 738%*
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ**

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
**ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต
ธนาคารในฐานะนายหน้าประกันชีวิต

ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 14/6

ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 14/6

สรุปผลประโยชน์

รวมเงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-13
1,260,000 บาท
เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา
6,120,000 บาท
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา
7,380,000 บาท
หัก เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งสิ้น
6,000,000 บาท
ผลประโยชน์สุทธิตลอดสัญญา
1,380,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี: 1,000 บาท ทุกอายุ และทุกเพศ (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)