สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบุคคล

เพิ่มอิสระให้ชีวิต ได้ทำตามใจต้องการ ทุกความต้องการ ทุกสิ่งที่วาดฝัน ให้สินเชื่อส่วนบุคคลเชื่อมต่อความสุขนั้นแก่คุณ

ดูต่อด้านล่าง
สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบุคคล

เพิ่มอิสระให้ชีวิต ได้ทำตามใจต้องการ ทุกความต้องการ ทุกสิ่งที่วาดฝัน ให้สินเชื่อส่วนบุคคลเชื่อมต่อความสุขนั้นแก่คุณ

สินเชื่อส่วนบุคคล


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq
 • สนใจคลิก

สินเชื่อส่วนบุคคล
อยากทำอะไร ต้องได้ทำ สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมสนับสนุน

• สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติเร็ว
• สะดวกไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
• วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
• อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
• ผ่อนสบาย ยาวนานสูงสุดถึง 60 เดือน


อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ


รายได้ต่อเดือน*(บาท)
*เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
อัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา (ต่อปี)
พนักงานเงินเดือนประจำ
13.99% - 26.99%
อาชีพอิสระเจ้าของกิจการ
21.99% - 24.99%
20,000 - 29,999
26.99%
 -
30,000 - 49,999
23.99%
24.99%
50,000 - 99,999
21.99%
24.99%
100,000 - 249,999
15.99%
21.99%
250,000 บาทขึ้นไป
(ระยะเวลาผ่อนมากกว่า 36 เดือน)
14.99%
21.99%
250,000 บาทขึ้นไป
(ระยะเวลาการผ่อน 36 เดือนหรือน้อยกว่า)
13.99%
21.99%


อัตราค่าธรรมเนียม

• ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (หักออกจากวงเงินกู้ก่อนโอนเข้าบัญชี )
• ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด ร้อยละ 5.0% ของยอดเงินต้นคงค้าง ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
• ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ 1% ของยอดเงินกู้

 


สนใจสิทธิพิเศษเพื่อพนักงานองค์กรคลิกที่นี่
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • faq
 • สนใจคลิก

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อส่วนบุคคล_KKGEN Personal Loan Care_(a)_ธนาคารเกียรตินาคิน


  • คุ้มครองการเสียชีวิตทุพพลภาพ และอุบัติเหตุ
  • ลดภาระของครอบครัวเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด

  ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

  ความคุ้มครอง
  ผลประโยชน์
  1
  กรณีเสียชีวิตทุกกรณี
  (อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย)
  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง*
  2
  กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  (อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย)
  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง*
  3
  กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  (อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย)
  ชำระค่ารายงวดที่ครบกำหนดชำระแทนผู้เอาประกันภัยเดือนละ 2 เท่าตามระยะเวลาที่ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงรวมไม่เกิน 6 เดือนต่อเหตุการณ์
  4
  กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
  (ADD)
  20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

  *จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็นไปตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

20140528053929-15984.png

บัตรกดเงินสด


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • FAQ
 • สนใจ คลิก

เสริมความมั่นคงให้ชีวิต กับทุกเรื่องทางการเงิน ที่เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ ในทุกสภานการณ์ที่ต้องการ ใช้เงินของคุณสิทธิประโยชน์

 • เบิกถอนเงินสด สูงสุด 100,000 บาท/วัน/บัตร
 • เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
 • สะดวก เบิกเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในเครือข่าย ATM POOL ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง
 • ผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5 % หรือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดตลอดชีพ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี (เฉพาะปีแรก)คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

สำหรับลูกค้าเก่าที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และมีประวัติผ่านชำระสินค้าสินเชื่อบุคคล
อยู่กับธนาคารเกียรตินาคินเท่านั้นติดต่อขอรับบริการ

สาขาธนาคารเกียรตินาคินทั่วประเทศ