20140823054212-21093.png

PRIORITY Clip


20150821125051-02462.png

PRIORITYถัดไป
ก่อนหน้า20140823054315-09195.png

บริการ PRIORITY


 • รายละเอียด
PRIORITY บริการพิเศษที่ธนาคารเกียรตินาคินรังสรรค์ขึ้นเพื่อลุกค้าคนสำคัญที่มียอดเงินฝากและการลงทุนรวมกัน (Average Asset) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาด้านการเงินการลงทุนที่สอดรับกับเป้าหมาย โดยยึดหลัก “เข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้” ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดโดย Relationship Manager ร่วมกับ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพ จากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร วิเคราะห์และให้คำแนะนำทุกกรณีอย่างเฉพาะเจาะจงปฏิบัติได้จริง นำคุณสู่ความสำเร็จทางการเงินที่ยั่งยืน มากคุณค่ากว่าการได้รับอภิสิทธิ์ใด ๆ


PRIORITY Deposit

บริการเงินฝากรูปแบบพิเศษ หลากหลายประเภท คัดสรรมาให้คุณเลือกตามความต้องการ ตอบทุกโจทย์ทางการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แสนคุ้มค่า


PRIORITY Investment Consultant

ในการให้คำแนะนำการลงทุนของคุณ ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้


PRIORITY Financial Planning

เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินทั้งก่อนและหลังเกษียณ รวมทั้งการวางแผนการศึกษาบุตร โดยใช้กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง


PRIORITY Consolidated Statement

บริการสรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุนทุกตราสารทางการเงิน ครอบคลุมทุกข้อมูล รอบด้านยิ่งกว่า พร้อมด้วย Portfolio Review โดยผู้เชี่ยวชาญ


PRIORITY Real Estate Consultant

สำหรับลูกค้าผู้สนใจทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมการวิเคราะห์ครบทุกด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ ในการช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไร ปูทางสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างมั่นคง


20160516085241-16791.png

โครงการ KK NeXtGen


หลักสูตรที่เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มองการณ์ไกลและกล้าเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการนำเสนอที่ทายาทสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในรูปแบบกิจกรรม Workshop กรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างมุมมองการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ สร้างเครือข่ายผู้บริการรุ่นใหม่จากองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ การบรรยายความรู้ที่ทันสมัยโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง อาทิ คุณศราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) คุณบรรยง พงษ์พานิช คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน และ อาจารย์กีรติ ศตะสุข จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร


KKNeXtGen

KK NeXtGen: From Study to Success IV

วันจันทร์ที่ 5 ถึงวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ธนาคารเกียรตินาคิน มุ่งเน้นการปลูกฝังทายาทเรื่องคุณธรรม ค่านิยม และการบริหารแบบธรรมาภิบาลอันเป็นหัวใจของความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

Week 1: A Successful Past

ประสบการณ์ในอดีตจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับอนาคต
วิทยากรกิตติมศักดิ์ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจจะมาถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ในอดีตรวมถึงแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

Week 2: Path to Greater Success - Wealth Management

การลงทุนและการบริหารเงินคือโจทย์ใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งให้กับการทำธุรกิจ
เสริมความรู้ด้าน Wealth Management สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทำ กรณีศึกษา การเยี่ยมชมห้องค้าหุ้นของจริง รวมถึงการวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากภัทร

Week 3: Path to Greater Success - Skill and Planning

ในโลกของธุรกิจสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นคือเรื่องของการตลาดและ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) รวมไปถึงเนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับการบริหารองค์กร (HR Management)

Week 4: Securing a Successful Future

จริยธรรมที่ดีต่อองค์กรและสังคมเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
การทำธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนไปไม่ได้ถ้าขาดการสร้างจริยธรรมที่ดีต่อองค์กรและต่อสังคม โครงการ KK NextGen เล็งเห็นความสำคัญของ การบริหารองค์กรธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR) เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป20140823054339-12257.png

สิทธิพิเศษ PRIORITY


PRIORITY Privileges สิทธิพิเศษที่คัดสรรเพื่อความสุขของคุณ ผู้เป็นคนสำคัญ


PRIORITY Lifestyle

เลือกรับของรางวัลชิ้นพิเศษจาก PRIORITY Rewards เพื่อเติมเต็มความสุขได้ตามใจชอบ
 • รางวัลเพื่อความสุข บัตรกำนัล บัตรส่วนลด แลกซื้อสินค้า/บริการตามความชื่นชอบ
 • รางวัลเพื่อสุขภาพ บัตรกำนัลสุขภาพ บัตรสมาชิกฟิตเนส และบัตรกำนัลสปา
 • รางวัลสำหรับการพักผ่อน บัตรที่พักโรงแรมชั้นนำ บัตรเติมน้ำมัน และบัตรรับประทานอาหารเลิศรสPRIORITY Lounge

อภิสิทธิ์การใช้ห้องรับรองพิเศษ CIP Lounge และ Thai Royal Silk Lounge สำหรับคุณ พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน ด้วยบริการอาหารและเครื่องดื่มชั้นเลิศ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย พักผ่อนอย่างสบาย เพื่อพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

PRIORITY Exclusive Events

เปิดมุมมองใหม่ๆ พร้อมสร้างสัมพันธภาพอันดีในวงการธุรกิจ ร่วมเป็นแขกรับเชิญในกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นตลอดปี โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับประเทศ
 • Investment Seminar เพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินและการลงทุน พร้อมอัพเดทสถานการณ์การลงทุนทั่วโลก
 • NeXtGen Program From Study to Success วางรากฐานความพร้อมให้กับผู้สืบทอดกิจการ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มั่นคงก้าวหน้า
 • Exclusive Cultural Experience ดื่มด่ำกับคุณค่าความเป็นไทย ในกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมหลากรูปแบบ ทั้งกิจกรรมเชิงท่องเที่ยว และชมการแสดงที่หาชมได้ยากPRIORITY Health Care

รับสิทธิ์การดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบองค์รวม


PRIORITY Financial Privileges

สิทธิพิเศษ ค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมทางการเงิน อาทิ ฟรีค่าสมุดเช็ค ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และโปรแกรมในการซื้อรถยนต์ Premium Car ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก PRIORITY Rewards 2017

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Relationship Manager หรือ โทร. 02 165 5566


Lombard Loan


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
สินเชื่อหมุนเวียนอเนกประสงค์ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และสร้างโอกาสในการบริหารเงินลงทุนของท่านสินเชื่อ Lombard เป็นสินเชื่อหมุนเวียน แบบอเนกประสงค์ (Multi-Purpose Loan) ที่ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") เสนอให้แก่กลุ่มลูกค้า Wealth Management ของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ("บล. ภัทร") เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยใช้ทรัพย์สินทางการเงินของลูกค้าเป็นหลักประกัน ผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสในการลงทุนที่สำคัญ นอกจากนี้สินเชื่อ Lombard ยังสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้ด้วย

บริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสินเชื่อ Lombard

 • เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการลงทุน การอุปโภค หรือการใช้จ่ายอเนกประสงค์
 • เป็นการใช้ศักยภาพจากทรัพย์สินที่ถือครอง โดยไม่สูญเสียผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ เพราะไม่ต้องขายทรัพย์สินทางการเงินที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ลูกค้าของสินเชื่อ Lombard ยังสามารถซื้อหรือขายหลักประกันภายในบัญชี Lombard ได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้า เป็นผู้ถือหุ้นหลักหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ที่มีการถือครองสินทรัพย์แบบกระจุกตัวในหุ้นของบริษัทตนเอง โดยลูกค้าสามารถนำสินเชื่อ Lombard ไปใช้ในการจัดสรรเงินลงทุนให้มีความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ของลูกค้าในการเบิกใช้สินเชื่อ เนื่องจากสินเชื่อ Lombard เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ดังนั้นลูกค้าจึงมีทางเลือกในการใช้เงินได้หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ
 • จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าเบิกได้สามารถปรับเพิ่มได้ตามมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักประกัน แต่จะต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อสูงสุด (Personal Credit Limit) ที่ธนาคารอนุมัติ

สามารถเลือกประเภทสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการ

ลูกค้าสามารถเลือกประเภทของสินเชื่อ และกำหนดระยะเวลาของสินเชื่อได้ (เฉพาะสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา) ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

 
สินเชื่อแบบทวงถาม
(Flexible Term Loan)
สินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา
(Fixed Term Loan)
ประเภทของสินเชื่อ
สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving) ประเภทไม่ผูกพัน (Uncommitted)
ระยะเวลาของเงินสินเชื่อ
สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
1,3,6,9 และ 12 เดือน
ยอดขั้นต่ำในการเบิกเงินกู้
แต่ละครั้ง
1 ล้านบาท
3 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อัตราดอกเบี้ยคงที่
การชำระดอกเบี้ย
ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตอนสิ้นงวด
ชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวนในวันที่ลูกค้า รับเงินกู้ โดยหักจากเงินกู้ที่ลูกค้าได้รับ
การชำระคืนเงินต้น
ตามความประสงค์ของลูกค้าหรือ
เมื่อธนาคารเรียกให้ชำระ
ณ วันครบกำหนดชำระ

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถทราบข้อมูลอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยผิดนัด และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ประกาศกำหนด ณ สถานที่ทำการที่ให้บริการ เว็บไซต์ของธนาคาร หรือสามารถสอบถามได้จากที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข

ทรัพย์สินทางการเงินที่ธนาคารรับเป็นหลักประกัน ได้แก่

 • เงินสด
 • หุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉพาะที่อยู่ในดัชนี SET100
 • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ฯลฯ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและหลักเกณฑ์ของธนาคารในช่วงเวลานั้นๆ

ในอนาคตธนาคารมีแผนที่จะเพิ่มประเภทของทรัพย์สินทางการเงินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน เช่น หน่วยลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู้อนุพันธ์ เงินฝากที่ลูกค้าฝากไว้กับธนาคาร กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าเงินสด เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรสามารถใช้ศักยภาพของทรัพย์สินทางการเงินที่อยู่ภายใต้การบริการของกลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข

วงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าสามารถเบิกใช้ได้

หลังจากที่ลูกค้าดำเนินการโอนทรัพย์สินทางการเงินมาวางเป็นหลักประกันไว้ในบัญชีหลักประกันกับ บล. ภัทรแล้ว ลูกค้าสามารถ ส่งใบคำขอเบิกใช้สินเชื่อผ่านทางที่ปรึกษาการลงทุนของลูกค้า โดยจำนวนเงินในใบคำขอเบิกใช้สินเชื่อ เมื่อรวมกับยอดสินเชื่อคงค้าง (Exposure) แล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้ (Lending Value)* หรือวงเงินสินเชื่อสูงสุด (Personal Credit Limit)** แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยสามารถอ้างอิงข้อมูลการคำนวณวงเงินสินเชื่อที่สามารถเบิกได้ ตามรูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1

การคำนวณวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ลูกค้าเบิกได้ในแต่ละวัน

วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ธนาคารอนุมัติเท่ากับ 120 ล้านบาท
มูลค่าหลักประกันในวันถัดมาเพิ่มเป็น 150 ล้านบาท (จากเงินสินเชื่อ 50 ล้านบาทที่เบิกไปลงทุนในวันที่ 1)

มูลค่าหลักประกันในวันถัดมาเพิ่มเป็น 230 ล้านบาทจาก
1) เงินสินเชื่อ 40 ล้านบาทที่เบิกไปลงทุนในวันที่ 2 และ
2) มูลค่าหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท

ลูกค้าจำนำหลักทรัพย์เข้าบัญชีหลักประกันมูลค่า 100 ล้านบาท
จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้เป็น 150*60% = 90 ล้านบาท
จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้เป็น 230*60% = 138 ล้านบาท
อัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) = 60% 
ลูกค้าเบิกเงินสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นอีก 90-50 = 40 ล้านบาท
จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้เท่ากับ 120 ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อสูงสุดน้อยกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้)
ดังนั้นจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้เป็น 100*60% = 60 ล้านบาท
 
ลูกค้าเบิกเงินสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นอีก 120-90 = 30 ล้านบาท
ลูกค้าเบิกใช้เงินสินเชื่อไป 50 ล้านบาท
 
 

*จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้ (Lending Value)
จะพิจารณาจากมูลค่าหลักประกัน (Collateral Value) และอัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ซึ่งขึ้น อยู่กับชนิด มูลค่า สภาพคล่องและความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน โดยจะมีการประเมินมูลค่าหลักประกันทุกวันทำการ (Mark to Market) ในขณะที่อัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันจะมีการพิจารณาทุกเดือน หรือเมื่อสภาพตลาดมีการ

**วงเงินสินเชื่อสูงสุด (Personal Credit Limit)
จะพิจารณาจากประวัติทางการเงินของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยวงเงินสินเชื่อสูงสุดจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร โดยธนาคารจะมีการทบทวนวงเงินสินเชื่อสูงสุดทุกปี หรือตามระยะเวลาที่ธนาคารเห็นสมควร ภายใต้หลักเกณฑ์ ของธนาคาร
 

รูปภาพที่ 2

ตัวอย่างวิธีการคำนวณจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้

หลักทรัพย์ที่นำมา
เป็นหลักประกัน
ประเภทของ
หลักประกัน
มูลค่าหลักประกัน
ณ สิ้นวัน (บาท)
อัตราส่วนของเงิน
ให้สินเชื่อต่อมูลค่า
หลักประกัน
จำนวนเงินสูงสุด
ที่สามารถเบิกได้
(บาท)
เงินสด
เงินสด
500,000
95%
475,000
หุ้น ABC
หุ้นใน SET 100
500,000
60%
300,000
 
รวม
1,000,000
 
775,000

หมายเหตุ: ข้อมูลหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน ประเภทของหลักประกัน และอัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ที่ปรากฏในตารางด้านบน เป็นข้อมูลสมมติเพื่อใช้ในการอธิบายเพื่อความเข้าใจเท่านั้น