โปรโมชั่น

โปรโมชั่นPHATRA SMART MINIMUM VOLATILITY LTF FUND

 PHATRA SMART MINIMUM VOLATILITY LTF FUND

15 พฤศจิกายน 2559

PHATRA SMART MV LTF

PHATRA SMART MINIMUM VOLATILITY LTF FUND กองทุน LTF ทางเลือกใหม่ลดความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นลดความผันผวนของกองทุน

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนเปิด PHATRA SMART MV LTF สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ภัทร โทร 0-2305-9800 หรือธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phatraasset.com/FundDetail

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

คำเตือน
1. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

back


Tag :
  • LTF
  • PHATRA SMART MINIMUM VOLTILLITY LTF FUND
  • PHATRA SMART MV LTF


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง