โปรโมชั่น

โปรโมชั่นช่องทางชำระเงินใหม่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ BigC

ช่องทางชำระเงินใหม่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ BigC

16 ธันวาคม 2559

ชีวิตง่ายขึ้นกับช่องทางชำระค่างวด ชำระเบี้ยประกันรถยนต์ ต่อภาษีรถยนต์/ พ.ร.บ. ผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ Big C, Mini Big C พิเศษ! ค่าธรรมเนียมเพียง 5 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 61 

เงื่อนไข:
- รับชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
- จำนวนเงินรับชำระสูงสุดต่อรายการไม่เกิน 49,000 บาท และไม่เกิน 5 ครั้งต่อวัน
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและตัวแทนชำระกำหนด 

back


Tag :
  • ช่องทางชำระเงิน
  • ชำระค่างวด
  • ชำระเบี้ยประกันรถยนต์
  • ต่อภาษีรถยนต์
  • พ.ร.บ.รถยนต์