โปรโมชั่น

โปรโมชั่นช่องทางชำระเงินใหม่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่มีเครื่องหมาย CenPay

ช่องทางชำระเงินใหม่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่มีเครื่องหมาย CenPay

14 มีนาคม 2560

ชีวิตง่ายขึ้นกับช่องทางชำระค่างวด ชำระเบี้ยประกันรถยนต์ ต่อภาษีรถยนต์/ พ.ร.บ. ใหม่ ผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ให้บริการที่มีเครื่องหมาย CenPay พิเศษค่าธรรมเนียมเริ่มต้นเพียง 5 บาท วันนี้ - 30 มิ.ย. 60

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและตัวแทนชำระกำหนด 

back


Tag :
  • ช่องทางชำระเงิน
  • ชำระค่างวด
  • ชำระเบี้ยประกันรถยนต์
  • ต่อภาษีรถยนต์
  • พ.ร.บ.รถยนต์