โปรโมชั่น

โปรโมชั่นตรุษจีนปีนี้ได้อั่งเปามา อยากมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น

ตรุษจีนปีนี้ได้อั่งเปามา อยากมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น

27 มกราคม 2560

ตรุษจีนปีนี้ได้อั่งเปามา อยากมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings ออมทรัพย์ผลตอบแทนดี ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ดอกเบี้ยสูง 
บัญชีเงินฝากประจำ ระยะสั้น 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี

ผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KK Contact Center 02 165 5555 หรือ www.kiatnakin.co.th

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า/อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคาร


อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน -> คลิกที่นี่
ค้นหาสาขาของธนาคาร -> คลิกที่นี่

 

back


Tag :
  • เงินฝาก
  • ออมทรัพย์
  • kksamrtsavings
  • ดอกเบี้ยสูง
  • ฝากประจำ
  • ฝากประจำ 8 เดือน


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง