โปรโมชั่น

โปรโมชั่นKK Smart Investment Service

KK Smart Investment Service

10 มกราคม 2561

แบบ Saving Plan เป็นบริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ เป็นจำนวนเงินเท่าๆ กัน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกความถี่ในการลงทุนได้ทั้งรูปแบบรายสัปดาห์, รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือรายปี เพื่อนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมที่สนใจเริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนและช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ  สนใจคลิก

back


Tag :
  • kksis
  • investment


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง