โปรโมชั่น

โปรโมชั่นกองทุน Phatra SG-AA

กองทุน Phatra SG-AA

10 มกราคม 2561

มีการกระจายการลงทุนในหลายประเภททรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยมีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนในระยะยาว ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน จัดเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ที่ตอบโจทย์การลงทุนในรูปแบบ asset allocation  สนใจคลิก 

back


Tag :
  • phatra
  • phatrasgaa
  • investment
  • การลงทุน


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง