โปรโมชั่น

โปรโมชั่นKK ATM รู้ใจ

KK ATM รู้ใจ

3 เมษายน 2558

ATM ธนาคารเกียรตินาคิน

หมายเหตุ:

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด การรับประกันโดย บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย
• สำหรับลูกค้าบัตร ATM ใหม่ ทั้ง 4 รูปแบบ สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ต่างธนาคารในกลุ่มเครือข่าย ATM Pool ได้ฟรี 10 รายการแรกของเดือน รายการที่ 11 เป็นต้นไป คิดค่าบริการครั้งละ 10 บาท
ในกรณีที่ลูกค้ามียอดเงินฝากในบัญชีเฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้บริการที่ตู้ต่างธนาคาร (ยกเว้นบัตร KK Maxi)
• ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับลูกค้าบัตร KK Value ที่มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเฉลี่ยทั้งปี 300,000 บาทขึ้นไป
• ฟรีค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ สำหรับลูกค้าบัตร KK ATM เดิมประเภท KK Priority Banking / KK Lively / KK Member ที่สนใจเปลี่ยนเป็นบัตร KK ATM รูปแบบใหม่ทั้ง 4 รูปแบบ


KK ATM รู้ใจ กดฟรีทุกตู้ทั่วไทย คุ้มครองทุกเวลา
4 รูปแบบใหม่ เลือกบัตรให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
KK Protect Card
KK Trust Card
KK Maxi Card
KK Value Card

back


Tag :
  • KK ATM
  • ATM รู้ใจ
  • KK Protect Card
  • KK Trust Card
  • KK Maxi Card
  • KK Value Card
  • กดฟรีทุกตู้ทั่วไทย
  • คุ้มครองทุกเวลา


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง