โปรโมชั่น

โปรโมชั่นถาม ขอ โอน 3 บริการใหม่

ถาม ขอ โอน 3 บริการใหม่

4 สิงหาคม 2558

บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ KK Contact Center_ธนาคารเกียรตินาคิน
ถาม ขอ โอน 3 บริการใหม่สำหรับลูกค้าเงินฝาก ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
ง่ายยิ่งกว่าเพียงแค่โทร 02 165 5555
1. ถามยอดเงินฝาก
2. ขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
3. โอนผ่านระบบอัตโนมัติและเจ้าหน้าที่ (ระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร)

*เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

back


Tag :
  • ถามยอดเงินฝาก
  • ขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
  • โอนผ่านระบบอัตโนมัติ
  • โอนผ่านเจ้าหน้าที่


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง