โปรโมชั่น

โปรโมชั่นPhone Service บริการใหม่สำหรับลูกค้าเงินฝาก

Phone Service บริการใหม่สำหรับลูกค้าเงินฝาก

2 ธันวาคม 2558

บริการใหม่สำหรับลูกค้าเงินฝาก
KK Contact Center เพิ่มบริการใหม่สำหรับลูกค้าเงินฝาก ง่ายๆ เพียงติดต่อ KK Contact Center 021655555

3 บริการใหม่ ได้แก่
- เปิดบัญชี
- อายัดเช็ค
- สั่งซื้อสมุดเช็ค

ติดต่อขอรับบริการและรับทราบเงื่อนไข Phone Service ได้ที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคินทั่วประเทศ

KK Contack Center
นอกจาก 3 บริการใหม่แล้ว ลูกค้าเงินฝาก KK ยังสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 021655555 ได้เช่นกัน

1. บริการถามยอดเงินฝาก
2. บริการขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
3. บริการโอนผ่านระบบอัตโนมัติและเจ้าหน้าที่ (ระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร)

*เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


back


Tag :
  • KK Contact Center
  • เปิดบัญชี
  • สั่งซื้อสมุดเช็ค
  • อายัดเช็ค


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง