โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเลือกลงทุนในกองทุนรวม Phatra LTFD* ผ่าน KK Smart Investment Service

เลือกลงทุนในกองทุนรวม Phatra LTFD* ผ่าน KK Smart Investment Service

11 พฤษภาคม 2559

บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ KK Smart Investment Service 
มีเงินใช้จ่าย กระจายความเสี่ยง กำหนดยอดเงินลงทุนได้ตามต้องการ

KK Smart Investment Service ดีอย่างไร
- มีเงินใช้จ่าย พร้อมลงทุนอัตโนมัติ
- กระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนสม่ำเสมอ
- กำหนดยอดเงินลงทุนได้ตามความต้องการ

คลิกดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ค้นหาสาขาของธนาคาร คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน Copyright@2016 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนสิทธิ์ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์และ/หรือผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำหรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนและความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง

back


Tag :
  • kk smart invest service


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง