โปรโมชั่น

โปรโมชั่นบริการรับฝากเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์

บริการรับฝากเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์

4 กรกฎาคม 2559

บริการรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ฟรี* ค่าธรรมเนียมวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560 

*เงื่อนไขและข้อกำหนด
• ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันเท่านั้น
• ผู้นำฝากกรอกใบนำฝาก (ธน.1) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีเงินฝาก
• ฟรีค่าธรรมเนียมในกรณีฝากเงินเท่ากับหรือมากกว่า 5,000 บาทต่อรายการ
• กรณีฝากเงินต่ำกว่า 5,000 บาท ผู้นำฝากชำระค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ
• สามารถฝากขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการ สูงสุด 100,000 บาทต่อบัญชีต่อวัน

back


Tag :
  • บริการฝากเงิน
  • ฝากเงินที่ไปรษณีย์


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง