อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลวันที่ 1 มกราคม 2561

ดาวน์โหลด

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำอัตราพิเศษ
27 เดือนสูงสุด 1.85% / ปี
50 เดือนสูงสุด 2.00% / ปี
72 เดือนสูงสุด 2.10% / ปี
เงินฝากออมทรัพย์
เคเค เซฟวิ่งส์ พลัสสูงสุด 1.00% / ปี
เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์ สูงสุด 1.70% / ปี
เคเค สมาร์ท ทริปเปิล สูงสุด 1.00% / ปี
เคเค สมาร์ท เกนสูงสุด 1.50% / ปี
เคเค สมาร์ท อินเวสท์สูงสุด 0.50% / ปี
เคเค สมาร์ท โบนัสสูงสุด 1.50% / ปี
เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์สูงสุด 1.40% / ปี
เคเค สมาร์ท มิลเลียนสูงสุด 1.35% / ปี
เงินฝากประจำทั่วไป
3 เดือนสูงสุด 1.30% / ปี
6 เดือนสูงสุด 1.40% / ปี
9 เดือนสูงสุด 1.40% / ปี
12 เดือนสูงสุด 1.50% / ปี
18 เดือนสูงสุด 1.55% / ปี
24 เดือนสูงสุด 1.55% / ปี
36 เดือนสูงสุด 1.65% / ปี
48 เดือนสูงสุด 1.75% / ปี
เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือนสูงสุด 1.60% / ปี
เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาการฝาก 24 เดือนสูงสุด 1.70% / ปี
เงินฝากกระแสรายวัน
เคเค เคอเร้นท์ พลัสสูงสุด 1.00%ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2561
ประกาศครั้งที่ 1/2561 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61)ดาวน์โหลดประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2557
ประกาศครั้งที่ 18/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 14/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 10/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 15/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 17/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 16/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 13/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 11/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 12/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 57)ดาวน์โหลดประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2558
ประกาศครั้งที่ 20/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 19/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 18/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 17/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 16/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 15/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 14/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 13/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 12/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 11/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 10/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 58)ดาวน์โหลดประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2559
ประกาศครั้งที่ 23/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 22/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 21/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 20/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 19/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 18/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 17/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 16/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 15/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 14/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 13/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 12/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 11/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 10/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 59)ดาวน์โหลดประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2555
ประกาศครั้งที่ 24/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 23/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 22/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 21/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 20/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 19/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 18/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 17/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 16/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 15/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 14/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 13/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 12/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 11/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 10/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 55)ดาวน์โหลดประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2560
ประกาศครั้งที่ 17/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 16/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 15/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 14/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 13/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 12/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 11/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 10/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 60)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 60)ดาวน์โหลดประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำปี 2556
ประกาศครั้งที่ 23/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 22/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 21/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 20/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 19/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 18/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 17/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 16/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 15/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 14/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 13/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 12/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 11/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 10/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 56)ดาวน์โหลดหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2560
ประกาศครั้งที่ 1/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60)ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2559
ประกาศครั้งที่ 3/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 59)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 59)ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2558
ประกาศครั้งที่ 3/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 58)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 58)ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2557
ประกาศครั้งที่ 3/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 57)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 57)ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2556
ประกาศครั้งที่ 8/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 56)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 56)ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ประจำปี 2555
ประกาศครั้งที่ 16/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 15/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 14/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 13/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 12/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 11/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 10/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 9/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 8/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 7/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 6/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 5/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 4/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 3/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 2/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 55)ดาวน์โหลด
ประกาศครั้งที่ 1/2555 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 55)ดาวน์โหลดหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60)
อัตราดอกเบี้ย
MLR (Minimum Loan Rate)7.15% (ต่อปี)
MOR (Minimum Overdraft Rate)7.70% (ต่อปี)
MRR (Minimum Retail Rate)7.90% (ต่อปี)อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.55ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 55ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อรถกู้เงินด่วน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อรถกู้เงินด่วน
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อรถกู้เงินด่วน
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 59
ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และให้เช่าแบบลิสซิ่ง เพื่อการประกอบธุรกิจ
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง
สำหรับสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial Loan)
(มีผลบังคัลใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 59)
ดาวน์โหลดประกาศย้อนหลังของสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อรถกู้เงินด่วน
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 57
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 54
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 53
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 57
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 54
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 53
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถกู้เงินด่วน (Car Quick Cash)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 58
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถกู้เงินด่วน (Car Quick Cash)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 57
(แบบโอนเล่มทะเบียน)
ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถกู้เงินด่วน (Car Quick Cash)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 57
(สำหรับแบบไม่โอนเล่มทะเบียน-แปะโป้ง)
ดาวน์โหลดหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 58 - 31 ต.ค. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 58 - 28 เม.ย. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 57 - 29 พ.ย. 57ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 57 - 18 ก.พ. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57 - 12 พ.ย. 57ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.57 - 30 มิ.ย.57ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 57 - 20 เม.ย. 57ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 56 - 1 ม.ค. 57ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 55 - 28 เม.ย. 56ดาวน์โหลดหมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อเช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 60)ดาวน์โหลด
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60)ดาวน์โหลด
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 59)ดาวน์โหลด
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ
และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58)
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ด้านเช่าซื้อรถยนต์
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 56)
ดาวน์โหลด
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทางทะเบียนรถบรรทุก (รถใหญ่)
และรถมีใบอนุญาตประกอบการ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 55)
ดาวน์โหลด
ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ด้านประมูลรถยนต์
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58)
ดาวน์โหลดอัตราค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 52 - 18 ก.พ. 58ดาวน์โหลดอัตราค่าบริการอื่นๆ
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 59ดาวน์โหลดหมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 60ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 59ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 58ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 54ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 51ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 51ดาวน์โหลด
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 49ดาวน์โหลดหมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด